หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ๕ ตุลาคม วันนวัตกรรมแห่งชาติ
๕ ตุลาคม วันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2563
๕ ตุลาคม
วันนวัตกรรมแห่งชาติ
กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส
 
ที่มาข้อมุล Facebook สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.

ย้อนกลับ