Smart Invention & Innovation 14 กันยายน 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วม "กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงทะเบียนที่​ Link ด้านล่างนี้
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.


ย้อนกลับ