ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
จำนวนข้อมูลนักวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
คำค้นสูงสุด
ข้าว (121) อาหาร (31) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (16) ผู้สูงอายุ (16) สายการบิน (14) การบิน (13) วิจัย (8) เรือขนส่ง (8) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (8) สูงวัย (8) การคาดการณ์ (8) สูงอายุ (7) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เขียนโปรแกรม (7) กฏหมาย (7) Food (7) หุ่นยนต์ (7) Design of Series Connected Boost (7) Medical Technology (6) ศิลปิน (6) ยางพารา (6) โลจิสติกส์ (6) ประชาสัมพันธ์ (6) เทคโนโลยี (6) Logistics (6) ห้องสมุด (6) น้ำท่วม (5) IT (5) ฟิสิกส์ศึกษา (5) พบสุข ช่ำชอง (5) กฎหมาย (5) การศึกษา (5) สมุนไพร (5) ลำไย (5) it (5) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (5) คณิตศาสตร์ (5) นวัตกรรม (5) Digital Economy (5) การใช้ประโยชน์ของอ้อย (5) ข้าวโพด (5) พลังงาน (5) ดนตรี (4) สารสนเทศ (4) แอร์ไลน์ (4) การทำงานบนเครื่องบิน (4) แอร์โฮสเตส (4) Energy Storage (4) ความหมาย ผู้บริโภค (4) ไอดอล (4) กาแฟ (4)