หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (883) ข้าว (249) อาหาร (119) ผู้สูงอายุ (111) ภาษาจีน (108) วิจัย (93) นวัตกรรม (83) บัญชี (69) ความพึงพอใจ (69) งานวิจัย (67) ปฐมวัย (60) เทคโนโลยี (54) การศึกษา (53) กัญชา (52) ท่องเที่ยว (52) สมุนไพร (50) ยางพารา (46) แบบฟอร์ม (42) คลินิกเสริมความงาม (41) คอมพิวเตอร์ (40) โลจิสติกส์ (40) เคมี (39) กฎหมาย (38) สายการบิน (37) พฤติกรรม (37) อาชญากรรม (36) ขยะ (36) คปก (35) การท่องเที่ยว (35) การเงิน (34) นวัตกรรมทางการศึกษา (34) ภาษาไทย (34) วิจัยในชั้นเรียน (34) วัฒนธรรม (33) การมีส่วนร่วม (33) วรรณกรรม (33) สุขภาพ (32) พลังงาน (32) ช่องทางการจัดจำหน่าย (32) นวดแผนไทย (31) ศัลยกรรม (31) ข้าวโพด (31) ศัลยกรรมเสริมความงาม (30) คณิตศาสตร์ (29) การเมือง (28) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (28) 1*1 (28) ห้องสมุด (27) ดนตรี (27) สถาปัตยกรรม (27)