ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
จำนวนข้อมูลนักวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
คำค้นสูงสุด
ข้าว (111) อาหาร (21) การคาดการณ์ (8) สูงวัย (8) กฏหมาย (7) Design of Series Connected Boost (7) สูงอายุ (7) วิจัย (7) การศึกษา (5) ศิลปิน (5) ฟิสิกส์ศึกษา (5) พบสุข ช่ำชอง (5) กฎหมาย (5) การใช้ประโยชน์ของอ้อย (5) it (5) IT (5) ข้าวสาร (4) ธรรมชาติ Poonratana Leerapun (4) ผู้สูงอายุ (4) กฎหมายอาญา (4) ความหมาย ผู้บริโภค (4) ผลไม้ (4) แนวทางในการเยียวยา (4) application การปลูกข้าว Rice สาระ (3) การบำบัดน้ำเสียโดยการดูดซับ (3) ควบคุมแรงดัน (3) แฟนคลับ (3) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (3) ดารุณี พุ่มแก้ว (3) กาแฟ (3) ไอดอล (3) งานวิจัย (3) ยางพารา (3) Law (3) วิชาชีพท่องเที่ยว (3) การพยากรณ์ (3) การคงอยู่ในงาน (3) ผลของระดับการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดทดแทนอาหารข้นต่อปริมาณน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครีดนม (3) งานวิจัยไวน์ (3) การคาดการณ์ ที่อยู่อาศัย (3) ศิลปินคือ (3) การเลี้ยงดูบุตร (3) การฟังภาษาอังกฤษ (3) ส่งเสริมความปลอดภัย (3) ศิลปินกลุ่ม (3) ข้าวโพด (3) Foresight Research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิจัย สาขาการศึกษา (3) ท่าแซะ (3) อ้อย (3) พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ (3)