หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
ข้าว (241) อาหาร (107) ภาษาจีน (103) ผู้สูงอายุ (102) วิจัย (89) นวัตกรรม (81) ความพึงพอใจ (63) งานวิจัย (60) ปฐมวัย (58) บัญชี (56) เทคโนโลยี (54) กัญชา (52) สมุนไพร (50) ท่องเที่ยว (48) การศึกษา (46) แบบฟอร์ม (42) ยางพารา (42) คลินิกเสริมความงาม (41) คอมพิวเตอร์ (38) พฤติกรรม (37) สายการบิน (36) คปก (35) กฎหมาย (34) โลจิสติกส์ (33) อาชญากรรม (33) วรรณกรรม (32) วัฒนธรรม (32) นวัตกรรมทางการศึกษา (32) นวดแผนไทย (31) ช่องทางการจัดจำหน่าย (31) ศัลยกรรม (31) การมีส่วนร่วม (30) ศัลยกรรมเสริมความงาม (30) ข้าวโพด (30) ขยะ (30) การท่องเที่ยว (30) วิจัยในชั้นเรียน (28) พลังงาน (28) ห้องสมุด (27) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (27) สุขภาพ (27) ภาษาไทย (25) ภาพลักษณ์สายการบิน (25) สถาปัตยกรรม (24) ดนตรี (24) ลูกไก่ (24) การบิน (24) ทัศนคติ (23) เบาหวาน (23) เกม (23)