ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
จำนวนข้อมูลนักวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
คำค้นสูงสุด
ข้าว (113) อาหาร (31) การบิน (13) ผู้สูงอายุ (10) เรือขนส่ง (8) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (8) สูงวัย (8) วิจัย (8) การคาดการณ์ (8) Food (7) สูงอายุ (7) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เขียนโปรแกรม (7) กฏหมาย (7) Design of Series Connected Boost (7) ประชาสัมพันธ์ (6) หุ่นยนต์ (6) ยางพารา (6) Medical Technology (6) ห้องสมุด (6) Logistics (6) ลำไย (5) ศิลปิน (5) พลังงาน (5) Digital Economy (5) โลจิสติกส์ (5) it (5) การใช้ประโยชน์ของอ้อย (5) น้ำท่วม (5) พบสุข ช่ำชอง (5) ฟิสิกส์ศึกษา (5) การศึกษา (5) IT (5) กฎหมาย (5) สายการบิน (5) สำนักงานบัญชี (4) ผลไม้ (4) ครัวไทยสู่ครัวโลก (4) การบริหารมูลค่าสูง (4) แนวทางในการเยียวยา (4) ถ้ำ (4) วรรัตน์ บุญสนองสุภา (4) ข้าวสาร (4) แสงอาทิตย์ (4) ปิโตรเลียม (4) ข้าวโพด (4) ความหมาย ผู้บริโภค (4) คณิตศาสตร์ (4) ธรรมชาติ Poonratana Leerapun (4) Energy Storage (4) เศรษฐกิจ (4)