ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
จำนวนข้อมูลนักวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน zoom_in
คำค้นสูงสุด
ข้าว (112) อาหาร (29) สูงวัย (8) การคาดการณ์ (8) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (8) กฏหมาย (7) วิจัย (7) Design of Series Connected Boost (7) สูงอายุ (7) ผู้สูงอายุ (7) ประชาสัมพันธ์ (6) Food (6) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เขียนโปรแกรม (6) กฎหมาย (5) IT (5) it (5) การใช้ประโยชน์ของอ้อย (5) ฟิสิกส์ศึกษา (5) ศิลปิน (5) พบสุข ช่ำชอง (5) Medical Technology (5) การศึกษา (5) วรรัตน์ บุญสนองสุภา (4) ความหมาย ผู้บริโภค (4) Logistics (4) ธรรมชาติ Poonratana Leerapun (4) ข้าวสาร (4) กฎหมายอาญา (4) แนวทางในการเยียวยา (4) ผลไม้ (4) ลำไย (4) ผลของระดับการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันอัดเม็ดทดแทนอาหารข้นต่อปริมาณน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครีดนม (3) จีน (3) ศิลปินคือ (3) การเลี้ยงดูบุตร (3) การฟังภาษาอังกฤษ (3) โครงข่ายประสาทเทียม (3) ส่งเสริมความปลอดภัย (3) การบริหารมูลค่าสูง (3) ผู้ต้องขัง (3) ท่าแซะ (3) พลังงาน (3) อ้อย (3) ปิโตรเลียม (3) ดารุณี พุ่มแก้ว (3) น้ำ (3) การพยากรณ์ (3) ปาย (3) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (3) คนมีอายุ (3)