หน้าแรก > ค้นหา > The Effect of a multifactorial intervention on psychotic relapse in persons with first episode schizphrenia
The Effect of a multifactorial intervention on psychotic relapse in persons with first episode schizphrenia
ชื่อเรื่อง The Effect of a multifactorial intervention on psychotic relapse in persons with first episode schizphrenia
ผู้วิจัย Renukar Thongkhamrod
ปีที่พิมพ์ 2549
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
{{key}}

{{bio['apa']}}

{{bio['chicago']}}

{{bio['mla']}}

{{bio['vancouver']}}

 รายการที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีพบข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง -