หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาและร่วมบริจาคจตุปัจจัย
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาและร่วมบริจาคจตุปัจจัย 5 ตุลาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไป ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีสมโภช
วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๙ น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาและร่วมบริจาคจตุปัจจัย ได้ดังนี้
* กลุ่มการคลังและงบประมาณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทร. ๐-๒๕๗๙-๙๕๕๒
* โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน วช.” เลขที่บัญชี ๐๖๕-๐-๒๑๖๑๙-๙
กรณีโอนเงินกรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน มายังโทรสาร ๐-๒๕๗๙-๘๖๘๙, ๐-๒๕๗๙-๖๐๖๐
หรือ E-mail : katin@nrct.go.th หรือ LINE ID : @nrct
* เช็คสั่งจ่าย ในนาม “กฐินพระราชทาน วช.”
* ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์/ธนาณัติ สั่งจ่าย ไปรษณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ
(กรณีตั๋วแลกเงินและธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับ “ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและงบประมาณ”)
ส่งมายัง กลุ่มการคลังและงบประมาณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ย้อนกลับ