โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 2 ตุลาคม 2563

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนร่วมเป็นเมล็ดพันธุ์นวัตกร ส่งไอเดียประกวด "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ"
กับโครงการ ThaiHealth Inno Awards 3
 ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์แนวคิด "ชีวิตดีเริ่มที่เรา" 
จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้น ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยแบ่งเป็นโจทย์ย่อยทั้ง 7 โจทย์ ดังนี้


           หัวข้อการประกวด (เลือกได้ทีมละ 1 หัวข้อ)

           1. เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
           2. ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี
           3. ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
           4. ลดอุบัติเหตุทางถนน
           5. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
           6. สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
           7. เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 ผู้ที่สนใจสามารถรวมทีม 2-3 คน พร้อมที่ปรึกษา1 คน ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ตุลาคมนี้

          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaihealth.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/thaihealthinnoawards
ขอบคุณที่มาข้อมูล kapook.com


ย้อนกลับ