ถุงพลาสติกVSถุงผ้า 11 สิงหาคม 2563

ภาวะโลกร้อนถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนทั่วโลกกำลังจับตามอง เพราะนับวันมีแต่จะรุนแรงขึ้น จนทำให้หลายคนเริ่มเป็นกังวล ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากขยะพลาสติก ของใช้ใกล้ตัวที่มีเกลื่อนโลกและกำจัดได้ยาก ฉะนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกกันอย่างจริงจัง จนถึงขั้นที่องค์กร Plastic Bag Free World และองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่งทั่วโลก กำหนดให้มีวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) ทุกวันที่ 3 ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเองก็ถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญในการกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจถึงปัญหาของถุงพลาสติกด้วยเหมือนกัน ว่าแต่ผลกระทบของถุงพลาสติกรุนแรงแค่ไหน ถ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกจะใช้อะไรแทน แล้วถุงผ้าดีกว่าถุงพลาสติกจริงหรือเปล่า ตามมาหาคำตอบกันค่ะ

พราะเราทุกคนใช้พลาสติกกันเยอะมากจนเกือบเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว จากรายงานกรมควบคุมมลพิษพบว่า ประเทศไทยในช่วง 10 ปีหลัง มีปริมาณขยะพลาสติกมากถึงปีละ 2 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นถุงพลาสติกที่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นถุงร้อน ถุงเย็น และถุงหูหิ้ว ฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีการรณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติกกันมากขึ้น เนื่องจากถุงพลาสติกสร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก พลาสติกบางประเภทต้องใช้เวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี จึงส่งผลให้กำจัดยากตามไปด้วย โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีฝังกลบ แต่ก็ต้องใช้พื้นที่มากกว่าขยะที่เป็นเศษอาหารมากถึง 3 เท่า เพราะมีปริมาตรและทนต่อแรงอัดสูง นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีการเผา แต่ก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ เพราะพลาสติกมีสารเสริมเติมแต่งที่เป็นพิษ จึงไม่สามารถใช้กับเตาเผาธรรมดาได้ ต้องกำจัดโดยใช้เตาเผาขยะที่มีอุณหภูมิสูง ทั้งยังเกิดมลพิษที่ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของคนและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ขยะถุงพลาสติกยังสร้างปัญหาอีกมาก ทั้งปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำ จนทำให้น้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนัก ปัญหาการทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการทำลายทัศนียภาพอันสวยงาม และปัญหาการทิ้งลงทะเลและผืนป่า จนทำให้เกิดอันตรายกับสัตว์ที่เผลอกินเข้าไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://erc.kapook.com/article04.php


ย้อนกลับ