หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > "เตาเผาขยะ" กับ "โรงไฟฟ้าขยะ" ทางออกปัญหาขยะชุมชน หรือเพิ่มมลพิษ
"เตาเผาขยะ" กับ "โรงไฟฟ้าขยะ" ทางออกปัญหาขยะชุมชน หรือเพิ่มมลพิษ 11 สิงหาคม 2563

ปัญหาขยะล้นเมือง วิธีแก้สามารถทำได้โดยนำไปทำปุ๋ย รีไซเคิล รวมถึงนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ที่ผ่านมามักถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ เพราะคิดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าขยะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด หรือการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มปัญหามลพิษจริง วันนี้เราจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้กัน

ลายตอนที่ผ่านมา ได้นำเสนอหลักการที่เรียกว่า Waste Management Hierarchy หรือขั้นตอนการจัดการขยะ เริ่มด้วย 3R เพื่อทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด แต่เมื่อเป็นขยะแล้วหมายถึงเอาไปใช้ซ้ำหรือนำกลับไปรีไซเคิลไม่ได้แล้วหรือไม่คุ้มค่า ก็ต้องกำจัด และในขั้นตอนของการกำจัดไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หากเป็นไปได้ เราควรจัดการให้เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงาน เช่น การนำก๊าซจากหลุมฝังกลบมาผลิตไฟฟ้า หรือนำขยะอินทรีย์ไปหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพแล้วนำไปผลิตไฟฟ้า หรือนำความร้อนจากการเผาขยะไปผลิตไฟฟ้า เป็นต้น สุดท้ายเมื่อเราได้ทำทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง เหลือขยะที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้จริง ๆ น้อยที่สุด จึงจะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายคือการฝังกลบ

แล้วเหตุใดในขั้นตอนการกำจัดขยะ จึงมักถูกประชาชนต่อต้านด้วยความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ? 

ก็ต้องยอมรับว่า ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การต่อต้านคัดค้านไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับโครงการเตาเผาขยะหรือโรงไฟฟ้าขยะ ที่พบว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับขยะ ประชาชนจะวิตกกังวลและต่อต้านคัดค้านก่อนเสมอ แม้แต่โครงการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบก็ได้รับการต่อต้านคัดค้านเช่นกัน นี่อาจเป็นผลจากการดำเนินงานของท้องถิ่นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การเทกองหรือเผากองขยะ ประชาชนได้รับผลกระทบและไม่ต้องการให้โครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะมาอยู่ใกล้บ้านตัวเอง ที่เราเรียกว่า NIMBY หรือ Not In My Back Yard นั่นเอง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://erc.kapook.com/article21.php


ย้อนกลับ