หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ
อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ 15 กรกฎาคม 2563

อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ ช่วยเหลือผู้กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการฝึกทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ Digital/Financial/Social/English Literacy ใน 72 หน่วยจ้างงาน
ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหน่วยงานใน อว.


ย้อนกลับ