หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > น้ำ คือ ชีวิต บทความดีๆ เกี่ยวกับน้ำ
น้ำ คือ ชีวิต บทความดีๆ เกี่ยวกับน้ำ 14 กรกฎาคม 2563

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำรงชีวิต ถึงแม้จะเป็นทรัพยากรหมุนเวียน แต่ 97% ของน้ำทั้งหมดบนโลกคือน้ำในมหาสมุทร เหลือเพียง 3% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด
.
การใช้น้ำถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ นั่นคือการใช้น้ำทั้งทางตรง คือการใช้น้ำทั่วไปในแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ล้างจาน ซักผ้า เป็นต้น ขณะที่การใช้น้ำทางอ้อมคือการกิน การใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทุกอย่างล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารอยเท้าน้ำ
.
รอยเท้าน้ำ หรือ water footprint คือค่าชี้วัดการใช้น้ำของสินค้า หรือบริการ โดยคำนวณจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
.
การวัดรอยเท้าของน้ำจึงเปรียบเสมือนตัวช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าข้าวของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงอาหารที่เราบริโภคในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำจืดอย่างไรบ้าง และเพื่อที่จะร่วมกันหาวิธีใช้น้ำอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อโลกเรามากขึ้น
.
ที่มา : Where is Water? – The Water Room#2 by UN WWAP


ย้อนกลับ