ติดต่อเรา
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆของเราได้ที่นี้

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร. 02-561-2445 ต่อ 703,704 และ720
Email: Ridm@nrct.go.th